انتخاب نوع پلاس

انتخاب پلتفرم و ظرفیت پلاس

 • پلاس یک ماهه ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS4

  پلاس یک ماهه ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS4

  موجود ‌
  قیمت
  435000
  تومان
 • پلاس یک ماهه ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS5

  پلاس یک ماهه ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS5

  موجود ‌
  قیمت
  485000
  تومان
 • پلاس سه ماهه ESSENTIAL (بدون اکتیو) PS4

  پلاس سه ماهه ESSENTIAL (بدون اکتیو) PS4

  موجود ‌
  قیمت
  585000
  تومان
 • پلاس سه ماهه ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS4

  پلاس سه ماهه ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS4

  موجود ‌
  قیمت
  1235000
  تومان
 • پلاس سه ماهه ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS5

  پلاس سه ماهه ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS5

  موجود ‌
  قیمت
  1285000
  تومان
 • پلاس یک ساله ESSENTIAL (بدون اکتیو) PS4

  پلاس یک ساله ESSENTIAL (بدون اکتیو) PS4

  موجود ‌
  قیمت
  1850000
  تومان
 • پلاس یک ساله ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS4

  پلاس یک ساله ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS4

  موجود ‌
  قیمت
  2350000
  تومان
 • پلاس یک ساله ESSENTIAL (بدون اکتیو) PS5

  پلاس یک ساله ESSENTIAL (بدون اکتیو) PS5

  موجود ‌
  قیمت
  1850000
  تومان
 • پلاس یک ساله ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS5

  پلاس یک ساله ESSENTIAL (قابل اکتیو) PS5

  موجود ‌
  قیمت
  3850000
  تومان

سفارش و دریافت پلاس

اطلاعات پرداخت خود را وارد کنید
تعداد پلاس را مشخص کنید
 • در آخرین مرحله پرداخت حتما گزینه تکمیل فرایند خرید را بزنید
جهت دریافت پلاس پرداخت کنید
مبلغ قابل پرداخت: - تومان

نکات مهم